27 april 2020

FAQ (English below)

Har jeg stadig adgang til min konto?

Ja, alle konti er tilgængelige indtil 1. juni. Dette betyder, at du vil kunne se bookinginformation, downloade lejeoversigter og kontakte andre brugere via chat indtil 1. juni.

Hvorfor lukker SnappCar i Danmark, men forbliver aktiv i andre lande?

Desværre har vi besluttet at lukke for vores aktiviteter i Danmark som følge af vanskelige markedsforhold i Danmark og stærkere resultater på vores markedspladser i andre lande. Vi forbliver engagerede i til at nå vores mål om at få 5 millioner biler væk fra gaderne, men vil fokusere på at gøre det i Holland, Sverige og Tyskland.

Hvordan kan jeg kontakte en lejer eller bilejer om udestående problemer i forbindelse med en leje?

Snappcar-chatten forbliver aktiv indtil 1. juni. Vi anbefaler dig at downloade lejeoversigten over alle bookings, der muligvis kræver, at du kontakter lejeren eller bilejeren. Så er du sikker på, at du har deres kontaktoplysninger.

Kan jeg stadig rapportere en skade, hvis en lejer har beskadiget min bil?

Ja. Efter 1. maj behandles alle åbne og ventende skadekrav som normalt, for alle bookinger, der slutter før 1. maj. Dette betyder, at ejere har 48 timer til at rapportere eventuelle ikke-rapporterede skader efter check out. Opkrævninger og udbetalinger relaterede til et krav fortsætter i en periode efter 1. maj.

Hvordan ser jeg min indtjening for 2020?

Du kan downloade booking-oversigterne (inklusive din indtjening) i din profil indtil 1. juni.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg modtager en trafikbøde efter 1. maj forårsaget under en SnappCar-leje?

Alle trafikbøder forårsaget under en lejeperiode, der modtages efter 1. maj, håndteres som normalt. Kontakt lejeren og bed dem om at betale bøden (enten til dig via mobilepay eller direkte til myndighederne, hvis muligt). Hvis lejeren ikke svarer eller nægter at betale, bedes du betale bøden selv så der ikke kommer forsinkelses-gebyrer på. Herefter kontakter du SnappCar Community Support.

Kan jeg stadig bruge mine kreditter og rabatkuponer?

Dine kuponer og kreditter kan bruges på bookings, der slutter før 1. maj. Efter denne dato udløber de.

Lukker I min konto?

Alle konti lukkes d. 1. juni. Fra d. 1. maj er det ikke længere muligt at foretage bookinger på SnappCar-platformen i Danmark.

Hvad sker der med min personlige information?

Som altid er dine data sikre hos os. Hvor længe vi har brug for at gemme specifikke data, er fastlagt i vores fortrolighedspolitik  og er baseret på GDPR og anden gældende lovgivning. Vi lagrer naturligvis ikke dine data længere end strengt nødvendigt. Du kan finde vores fortrolighedspolitik her.

English FAQ

Can I still access my account?

Yes, all accounts will be accessible until June 1st. This means you will be able to see rental information, download rental overviews and contact other users through chat until June 1st.

Why is SnappCar leaving Denmark but staying active in other countries?

Unfortunately, we have decided to close our operations in Denmark as a result of difficult market conditions in Denmark and stronger performance of our marketplaces in other countries. We remain committed to reach our goal of getting 5 million cars off the streets, but will focus on doing so in The Netherlands, Sweden and Germany.

How can I contact a renter or owner on outstanding issues related to a rental?

The Snappcar chat will remain active until June 1st. We recommend you to download the rental overview of any rentals which might require you to contact the renter or owner so that you are certain you have their contact information.

Can I still file a damage if a renter has damaged my car?

Yes. After May 1st, all open and pending damage claims will be processed as usual for all bookings ending before May 1st. This means owners have 48 hours to file any unreported damages after the check-out. Deductible collection and payouts related to a claim will continue for some period after May 1st.

How do I see my earnings for 2020?

You can download the booking overviews (including your earnings) in your profile until June 1st.

What do I do if I receive a traffic fine after May 1st caused during a SnappCar rental?

All traffic fines received after May 1st caused during a rental period will be handled in the regular way. Please contact the renter and ask them to pay the fine (either to you or to the authorities directly, if possible). If they do not comply, please contact SnappCar Community Support.

Can I still use my credits and coupons?

Your coupons and credits can be used on rentals that will end before May 1st. After that date, they will expire. 

Are you closing my account?

All accounts will be closed on June 1st. Starting May 1st, it will no longer be possible to do any bookings on the SnappCar platform in Denmark.

What happens with my data?

As always, your data is safe with us. The data retention periods, that describe how long we need to store specific data, are laid down in our Privacy Policy and are based on GDPR and other applicable legislation. We will of course not store your data longer than strictly necessary. You can find our privacy policy here.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Kategori

Geen categorie