Vigtige ting, du bør vide som SnappCar-medlem

Til at begynde med håber jeg, at alle i SnappCar-samfundet er sunde og raske.

Jeg er ked af at meddele, at vi den 1. maj 2020 lukker SnappCar i Danmark. 

Sammen med dig har vi været med til at bygge det danske peer-to-peer bildelings-samfund op.
Desværre har vi besluttet at lukke vores aktiviteter i Danmark som følge af vanskelige markedsforhold og stærkere resultater i andre lande. Vi er stadig engagerede i at nå vores mål, som er at få 5 millioner biler væk fra gaderne, men vil fokusere på at gøre det i Holland, Sverige og Tyskland.

Hvad sker der nu?

  • Alle bookings, der slutter 1. maj eller senere, annulleres i de kommende dage. Bookings, der slutter før denne dato, kan ikke forlænges efter 1. maj. Bilejere og lejere med bookings der påvirkes af dette, kontaktes personligt.
  • Bookings, der slutter før 1. maj, påvirkes ikke af dette og fortsætter som sædvanligt. Dette betyder, at betalinger og transaktioner foretages som de plejer, og at bookingen dækkes af vores forsikringspartner IF. SnappCar fortsætter med at behandle alle åbne transaktioner på din konto. Bemærk at bookings ikke længere kan forlænges efter den 30. april.
  • Efter 1. maj behandles alle åbne og ventende skadekrav som normalt, for alle bookinger der slutter før 1. maj. Dette betyder, at opkrævninger og udbetalinger relaterede til et krav fortsætter efter 1. maj. Husk, at skadekrav altid skal rapporteres inden for 48 timer efter, at en leje ophører, for at blive behandlet gennem vores forsikringspartner. Du kan altså indsende krav indtil 3. maj 2020. Krav, der er indsendt efter denne dato, risikerer at ikke være kvalificerede til behandling længere.
  • Den 1. maj deaktiverer vi alle biler. Det betyder, at du stadig har adgang til din konto på SnappCar, men du kan ikke anmode om, starte eller forlænge en booking. Vi lukker vores platform i Danmark helt, inklusive adgang til din konto, den 1. juni.

Hvis du har spørgsmål, så tjek vores FAQ-blogindlæg.

På vegne af hele SnappCar-teamet vil jeg udtrykke min taknemmelighed for din støtte og deltagelse gennem årene.

Varme hilsner

Victor van Tol
CEO SnappCar

 

SnappCar Denmark is closing operations per May 1st


Important things you need to know as a SnappCar member 

First of all, I hope that everyone in the SnappCar community is safe and healthy. 

I am sad to announce that we will be shutting down our car sharing operations in Denmark on May 1st 2020. Together with you we have built the Danish peer-to-peer car sharing community.

Unfortunately, we have decided to close our operations in Denmark as a result of difficult market conditions in Denmark and stronger performance of our marketplaces in other countries. We remain committed to reach our goal of getting 5 million cars off the streets, but will focus on doing so in The Netherlands, Sweden and Germany.

What’s next?

  • All rentals that end on May 1st or later will be cancelled in the coming days. Rentals that end before that date cannot be extended beyond May 1st. Owners and renters whose rentals are impacted have been contacted personally.
  • Rentals that end before May 1st are not affected by this update and will proceed as usual. This means the payments will be made  as usual and the rental will be covered by our insurance partner IF. SnappCar will continue to process any open payments on your account. Please note however, that rentals cannot be extended beyond April 30th anymore.
  • After May 1st all open and pending damage claims will be processed as usual for all bookings ending before May 1st. This means that deductible collection and payouts related to a claim will continue after May 1st.  Please keep in mind that claims always need to be reported within 48 hours after a rental ending to be processed through our insurance partner.  This means you can submit any claims until May 3rd, 2020. Claims submitted after this date risk not being eligible for processing anymore.
  • On May 1st we will deactivate all cars. That means you can still access your account on SnappCar but you can not request, start or extend a new rental. We will shut down our platform in Denmark, including access to your account, completely on June 1st. 

If you have any other questions, check out our FAQ blog post.

On behalf of the whole SnappCar team, I want to express my gratitude for your support and participation over the years. 

Take care!

Victor van Tol
CEO SnappCar

 

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Kategori

Geen categorie